Hydrocharis morsus-ranae- Voďanka žabí

Na vodě plovoucí rostliny s krátkým oddenkem. Listy řapíkaté, čepel okrouhle ledvinitá, na bázi srdčitá. Vytváří růžice až 30 cm v průměru velké, s výběžky, které na konci nesou nové listy nebo přezimující pupeny. Květy většinou jednoduché, bílé se 3 korunními lístky. Na bázi korunních lístků může být žlutá skvrna. V květu 9–12 žlutých tyčinek. Plodem je tobolka. V České republice je zařazen k silně ohroženým druhům.

DOBA KVETENÍ: VI. - VIII.- PŘEZIMOVÁNÍ:  v nezámrzné hloubce venkovní nádrže.