Juncus ensifolius - sítina mečolistá

Použití: Zahradní rybníček - vlhký okraj: Sítiny jsou vesměs vlhkomilné rostliny, kterým nejlépe vyhovuje silně vlhký substrát nebo jen mělké zaplavení. Patří mezi nenáročné odolné rostliny a umí se vyrovnat i s dočasným kolísáním hladiny vody pokud nedojde k dlouhodobému ponoření celé rostliny, nebo naopak k úplnému přeschnutí substrátu. Sítina mečolistá nejlépe vynikne v kontrastu se sousedními plazivými rostlinami a hladinou vody hlavně tam, kde by vertikálně rostoucí rostliny většího vzrůstu bránily výhledu. Vzrůst: 25 cm