Sagittaria sagittifolia - Šípatka střelolistá

Středně vysoká bažinná bylina lidově nazývaná roháč. Vytváří oddenek, z něhož na jaře vyrůstají různotvaré listy vytvářející růžici. Nejprve se vytvářejí čárkovité, na vrcholu zaoblené listy submerzní a poté teprve listy plovoucí, později vyrůstají charakteristické listy s dlouhými široce trojhrannými, nahoře zúženými řapíky a hluboce střelkovitými čepelemi, vynořenými nad hladinu. Rostliny vytvářejí přes 100 cm vysoké stvoly. Ty jsou ukončené hroznovitým květenstvím jednopohlavných květů. V dolních přeslenech bývají nejčastěji květy samičí a v horních samčí, které mají stopky až dvakrát delší než samičí. Rostliny kvetou v červnu až srpnu. Rostliny se dají rozmnožovat krimě semeny i hlízkami oddenkových výběžků, které dobře přezimují v bahně. Vyskytuje se po celém našem území. Roste na pobřeží řek, rybníků, močálů, tůní apod. Má ráda bahnité dno.