Stratiodes aloides - řezan pilolistý

Použití: Zahradní rybníček: Vytváří růžici asi 25 - 35 cm dlouhých a 3cm širokých tuhých mečovitých listů s okraji připomínajícími pilu. Proto se ryby jejím porostům raději vyhýbají. Tuto rostlinu nesázíme do substrátu, neboť se volně vznáší v hlubší vodě. Na zimu klesá ke dnu, kde v nezámrzné hloubce zimuje částečně zakořeněná v bahně. S příchodem jara postupně stoupá vzhůru. V létě se z části vynořuje nad hladinu a kvete bílými květy o průměru 4cm. Pokud se jí daří, dobře se množí odnožemi.Tímto životním cyklem i zjevem je velmi zajímavou rostlinou. Dosti vzácně se vyskytuje i v našich vodách, kde je zákonem chráněná.