Salvinia molesta - Nepukalka obtížná

Nepukalka obtížná (Salvinia molesta) je vodní plovoucí kapradina s přirozeným nalezištěm v jihovýchodní Brazílii a na jižním pobřeží Severní Ameriky, hlavně v oblasti Mexického zálivu. Tato volně plovoucí rostlina se svými kořeny neváže k půdě, ale místo toho zůstává schopná plout svým tělem po hladině.

Její lodyhy jsou tenké, málo větvené a křehké, 10-15 cm dlouhé. Listy má vstřícné, plovoucí na hladině, s krátkým řapíkatým, široce eliptickým koncem čepele. Na spodní straně je nepukalka hustě chlupatá a na svrchní straně s papilami 0,2-0,8 mm dlouhými, uspořádanými do řad mezi žilkami a na konci zakončené volným svazečkem trichomů. Na spodní straně se nachází 8-15 nitkovitých, nezelených úkrojků připomínajících kořeny. Rozmnožuje se pouze nepohlavně. Tudíž vyrůstá z řízků, které byly odděleny od mateřské rostliny. Je vhodná k zastínění a také k odčerpání přebytečných živin, kterých má vzhledem k rychlému růstu značnou spotřebu. Tato rostlina upřednostňuje růst v mírném či subtropickém klimatickém pásu.