Pontederia cordata - modráska srdčitá

Použití: Zahradní rybníček - vlhký okraj, (-40/-80) mělčina: Této rostlině hrozí v případě tuhé zimy s holomrazy vymrznutí. Tomuto nebezpečí čelíme zakopčením rostlin rostoucích mimo vodu, ponořením do nezámrzné hloubky, nebo rostlinu umístíme v chladné, ale mrazuprosté místnosti. Vzrůst: 70 cm. – Květ - VI-IX