Nymphaea – lekníny

 

Obecně: Různé druhy rodu Nymphaea – lekníny se vyskytují ve vodách celého světa s vyjímkou nejchladnějších oblastí.

Zimovzdorné lekníny: Spolehlivě zimují trvale ponořené v zahradním rybníčku. Toto je ale pouze kriterium. Jejich oddenky nesmí promrznout, nebo naopak být zimovány při vyšších teplotách bez přístupu světla. Dále nesmí přeschnout. Z těchto základních požadavků logicky vyplývá i riziko vymrznutí při malé hloubce vody venkovního rybníčku. Dále pak je možnost zazimovat lekníny v chadných mrazuprostých místnostech.

Tropické lekníny: Nejsou schopny přezimovat v zahradním rybníčku. Jejich pěstování ve vytápěných bazénech je bezproblémové. Pro plný vzrůst je většinou ideální vyšší teplota. Všechny lekníny vyžadují dostatek světla. Stále častěji se pěstují v teplejším období roku i v zahradních rybníčcích. Pro tento účel je zájem především o tropické lekníny s modrými květy, což je jediná barva která chybí v sortimentu zimovzdorných leknínů. Zimování tropických leknínů pokud není možnost rostlinu umístit do skleníku je obtížnější, ale možné. Kontejner s nízkou vrstvou vody umístíme ve středně teplé světlé místnosti, nebo hlízy ponecháme jen ve vlhkém substrátu.

Lekníny jsou rostliny náročné na živiny. Jejich obsah v substrátu zásadní měrou ovlivňuje celkovou velikost rostliny včetně velikosti květů. Doporučují se různé směsi jílu, písku a vyzrálého výživného kompostu, případně s různými přídavky jako je kostní moučka apod.. Zásadně se vyhneme přítomnosti dostatečně nezetlelých organických látek, které značně zvyšují risiko kvašení nebo hnití substrátu. Povrch substrátu překryjeme vrstvou štěrku, abychom zabránili jeho vyplavování. Z výživného substrátu vyrůstají mohutné rostliny s více vegetačními vrcholy pokrývající svými listy i několik m2 hladiny a tomu musí odpovídat i velikost kontejneru. Pro menší nádrže a okrasné nádoby je ale lépe použít trpasličí lekníny. Doporučovaná hloubka vody kolísá od jednoho metru pro silné rostliny vzrůstných kultivarů, zatím co trpasličím leknínům postačí hloubka jen několika cm.