Plán činnosti spolku kaktusářů ve Zlíně na rok 2009

(místo konání- Dům kultůry ve Zlíně)

 

Základní členský příspěvek na rok 2009:   50,-Kč

předplatné (není povinné)- časopis kaktusy - 2009: 230,- Kč

1.Členské schůze , poslední čtvrtek v měsíci od 18hod. v míst. č. 321b

 

29.1.   Spolkové záležitosti, promítání diapozitivů čl.spolku

26.2    Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Chile - Argentina

26.3.   Přednáška s prom. digit. foto, Ing Mir.Halfar - Brazílie

30.4.   Spolkové záležitosti, příprava zájezdu, výstavy atd.

28.5.   Spolkové záležitosti, příprava výstavy

24.9.   Spolkové záležitosti, zhodnocení zájezdu a výstavy

29.10. Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Jižní Afrika

17.12. Vánoční beseda s tombola

 

2. Výborové schůze druhé úterý v měsíci od 16 hod. v místn.č.315b:

13.1.,10.2.,10.3.,14.4.,12.5.,9.6.,8.9.,13.10.,10.11.a 24.11.2009

3. Zájezd za kaktusovými sbírkami do Plzně a okolí 23.5-24.5.2009

Plánek navštívených sbírek bude k dispozici na přednášce 26.2.2009

26.3., bude se možno již přihlásit a zaplatit zájezd (čl. 500 Kč - hos.700 Kč )

4. Výstava kaktusů a sukulentů v místn.č.209 /bývalá knihovna/:

instalace  3.6.2009 (středa) od 14hod.

výstava    4. až 6.6.2009od 9 do 17hod.

 

Zájezd za kaktusovými sbírkami do Plzně a okolí 23.5-24.5.2009

Jiří Merhaut Mořinka

Jaroslav Souček-Šťáhlavy

Milan Kůrka - Plzeň

Miloslav Hájek-Třemošná

Jiří Musil - Plzeň

Petr Česal - Plzeň

Václav Procházka – Plzeň

29.10. Přednáška s prom. digit. foto:Přerovský cestovatel a kaktusář Zdeněk Vaško

http://www.thelocactus.info/images/140.jpg

Thelocactus hexaedrophorus, La Tapona, San Luis Potosi
© Zdeněk Vaško