Činnosti spolku kaktusářů ve Zlíně 2008

Plán činnosti spolku kaktusářů ve Zlíně na rok 2008

(místo konání- Dům kultůry ve Zlíně)

 

Základní členský příspěvek na rok 2008:   50,-Kč

předplatné (není povinné)- časopis kaktusy - 2008: 230,- Kč

1.Členské schůze , poslední čtvrtek v měsíci od 18hod. v míst. č. 321b

 

31.1.   Spolkové záležitosti, promítání diapozitivů čl.spolku

28.2    Přednáška s prom. diapozitivů,Ing Odehnal:Jihozápad USA

27.3.   Přednáška s prom. diapozitivů, Dr Druckmüller:kaktusy+Chile

24.4.   Spolkové záležitosti, příprava zájezdu, výstavy atd.

29.5.   Spolkové záležitosti, příprava výstavy

25.9.   Spolkové záležitosti, hodnocení výstavy, příprava valné hrom.

30.10. Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Argentina 2008

18.12. Vánoční tombola

 

2. Výborové schůze druhé úterý v měsíci od 16 hod. v místn.č.315b:

15.1.,12.2.,11.3.,8.4.,13.5.,10.6.,9.9.,14.10.,11.11.a 9.12.2008

3. Zájezd za kaktusovými sbírkami do Zábřehu, Č.Třebové, Ústí nad Orlicí : 17.5.2008.

Plánek navštívených sbírek bude k dispozici na přednášce 27.3.2008 , bude se také možno již přihlásit.

4. Výstava kaktusů a sukulentů v místn.č.209 /bývalá knihovna/:

instalace  5.6.2008 od 14hod.

výstava    6. až 8.6.2008 od 9 do 17hod.

 5. Valná hromada SČS PKS dne 11.10.2008 v místn.č.221/tan.sál/

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČS PKS)

Nejvyšším orgánem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je Valná hromada, která se schází jednou za 4 roky (poslední se uskutečnila 20. 11. 2004). Organizační struktura Společnosti je následující:

  • Výbor SČS PKS
  • Revizní komise
  • Vydavatelská rada časopisu Kaktusy
  • Redakční rada časopisu Kaktusy
  • Archivní sekce

 

 

Josef Klozberg -  in memoriam

Dlouholetý a aktivní člen Klubu kaktusářů Zlín
pan Josef Klozberg
zesnul dne 30. Ledna 2008.

 

 31.1. - proběhla přednáška s promítáním diapozitivů  kaktusů  ze sbírek, našich členů . Promítání, zahájil Ing. Pavel Brázdil - rod Gymnocalycium. Následovalo promítání pana Rudolfa Poláška - rod Lobivia a promítání ukončil náš předseda Ing. Jiří Pešat -rod Astrophytum.

 

28.2    Přednáška s prom. digit. foto,Ing Odehnal:Jihozápad USA

Jako vždy, skvělé fotografie i komentář .

Pokud je neznáte: Ing. Josef Odehnal,  Quido Kuchařík, Ing Vladimír Polášek

27.3.   Přednáška s prom. diapozitivů, Dr Druckmüller: Chile

Ing. Jiří Pešat  a  Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller , CSc.  a malá ukázka:

Descabezado Grande,

Altos de Lircay.

Enladrillado,

  24.4.   Spolkové záležitosti, příprava zájezdu, výstavy atd.

Zájezd za kaktusovými sbírkami 17.5.2008

p.Sedlák-Zábřeh

p.Kokora-Sázava

p.Mička-Lanškroun

p.Ing.Uhlíř-Ústí nad Orlicí

p.Houdek-Choceň

  29.5.   Spolkové záležitosti, příprava  výstavy

PŘEDSTAVÍ SE 1000 KAKTUSU

PICHLAVÁ KRÁSA. Více než tisíc kaktusů a přibližně dvě stovky sukulentů mohou lidé vidět ode dneška do neděle ve zlínském Domě kultury. Výstavu pořádáme každoročně. Letos bude zaměřena na rostlinný rod Ferocactus, který roste v Mexiku a v Arizoně a vyznačuje se hlavně pestře zbarvenými trny,' přiblížil předseda pořadatelského Klubu kaktusářů Zlín Jiří Pešat. Organizace, která má dvaatřicet členů, prý letos navíc výstavou oslaví padesáté výročí založení. Krásné exponáty ze sbírek našich členů budou k vidění vždy od devíti do sedmnácti hodin,' doplnil Pešat. Akce se koná v místnosti číslo 209, kde bývala závodní knihovna. Vstupné je pro dospělé dvacet, pro děti pět korun,  (nis), foto: Deník/Petr Holubář

 

6. až  8. června 2008 se konala další klubová výstava kaktusů a sukulentů ve Zlíně.

Výstava kaktusů a sukulentů ve Zlíně.

50 let Klubu kaktusářů ve Zlíně

20. února 1958 byl založen společný kroužek kaktusářů a pěstitelů alpinek při zahrádkářském odboru Závodního klubu n.p. Svit ve Zlíně. Za ve­dení prvního předsedy Dr. Jaroslava Zavřela, dříve člena brněnského Astrophyta, se kroužek brzy osa­mostatnil. V té době poměrně neobvyklá záliba se mohla začít rozvíjet a tomu také odpovídá rychle se rozvíjející členská základna, která se brzy rozrostla z původních dvanácti zakládajících členů na 51 v roce 1960. Odborná literatura chyběla a tak výbor pro členy kroužku zajišťoval informace o pěstování a metodách výsevů, ale také pomáhal opatřovat se­mena a rostliny. Na členských schůzích se pořádaly přednášky zkušených odborníků a pravidelně se or­ganizovaly zájezdy ke zkušeným pěstitelům. První vlastní výstavu uspořádal kroužek v roce 1960. V průběhu let se do historie kroužku zapisovaly výrazné osobnosti. Pan Jaroslav Piska, dlouholetý předseda, který se zásadně zasloužil o rozšíření a zkvalitnění sortimentu kaktusů u nás. Byl též členem celostátního výboru a velkou měrou se podí­lel na organizaci XI. sjezdu kakutsářů ČSSR v roce 1970 ve Zlíně. Velmi známý mezi kaktusáři byl Dr. Josef Pažourek, který úspěšně vyséval a hydroponicky pěstoval vzácné rody kaktusů, zejména pak Sclerocactusy a Ariocarpusy. Další výraznou osobností byl Pavel Jugas, který jako předseda spolku proslul velkolpými výstavami. V průběhu osmdesátých let se do povědomí spolku zapsali postupně předsedové, ing. Vladimír Polášek a Jaroslav Janota. Po roce 1989 přišly změny ve společnosti a nastaly i změny v činnosti spolků. Na jedné straně značný pokles členské základny, na straně druhé uvolnění hranic a tím možnost cestování do vysněných, vzdálených krajin - domoviny kaktusů. V období posledních 20 let žije spolek pravidelným spolkovým životem: členské schůze s přednáškami význačných pěstitelů a cestovatelů, každoroční zájezdy do kaktusářských sbírek po celé republice i Slovensku a každoročními, třídenními výstavami kaktusů a sukulentů. Počet členů se v posledních letech pohybuje v rozmezí 30 - 35. Do dalších padesáti let vše nejlepší, bohatou spolkovou činnost, mnoho úspěchů a stálé radosti z vypěstovaných rostlin.

přeje

Ing. Jiří Pešat předseda KK Zlín

 

 Valná hromada SČS PKS dne 11.10.2008 v místn.č.221/tan.sál/

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (SČS PKS)

Nejvyšším orgánem Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je Valná hromada, která se schází jednou za 4 roky (poslední se uskutečnila 20. 11. 2004). Organizační struktura Společnosti je následující:

  • Výbor SČS PKS
  • Revizní komise
  • Vydavatelská rada časopisu Kaktusy
  • Redakční rada časopisu Kaktusy
  • Archivní sekce