Plán činnosti spolku kaktusářů ve Zlíně na rok 2010

(místo konání- Dům kultůry ve Zlíně)

Základní členský příspěvek na rok 2010: 100 Kč

předplatné (není povinné)- časopis kaktusy - 2010: 230 Kč

 

1.Členské schůze , poslední čtvrtek v měsíci od 18hod. v míst. č. 315c

 

28.1.   Přednáška s prom. digit. foto, Ing Mir.Halfar - Brazílie

25.2    Spolkové záležitosti, promítání digit. foto členů spolku

25.3.   Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Již. Madagaskar

29.4.   Spolkové záležitosti, příprava zájezdu a výstavy

27.5.   Spolkové záležitosti, zhodnocení zájezdu, příprava výstavy

30.9.   Spolkové záležitosti, zhodnocení  výstavy

21.10. Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Chile

16.12. Vánoční beseda s tombola

 

2. Výborové schůze druhé úterý v měsíci od 16 hod. v místn.č.315b:

12.1.,19.2.,19.3.,13.4.,11.5.,8.6.,14.9.,12.10.,9.11.a 23.11.2010

3. Zájezd za kaktusovými sbírkami na jižní Slovensko -22.5.2010

Plánek navštívených sbírek bude k dispozici na přednášce 25.3.2010., bude se možno již přihlásit a zaplatit zájezd (čl. --- Kč - hos.--- Kč )

4. Výstava kaktusů a sukulentů v místn.č.209 /bývalá knihovna/:

instalace  9.6.2010 (středa) od 14hod.

výstava    10. až 12.6.2010 - od 9 do 17hod.

28.1. Přednáška s prom. digit. foto, Ing Mir.Halfar - Brazílie (Discocactus)

25.2    Spolkové záležitosti, promítání digit. foto členů spolku

(Buchtová Marie - Ing. Vladimír Šumbera)

25.3.   Přednáška s prom. digit. foto, Ing Vlad. Polášek: Již. Madagaskar

29.4.   Spolkové záležitosti, příprava zájezdu a výstavy

Zájezd za kaktusovými sbírkami na JIŽNÍ SLOVENSKO  22.5.2010

J.Kališ - Šaľa

Ing. D. Kľbik -Cabaj Čápor - Riedler

L. Fabián - Dvory nad Žitavou

G. Klotton Hurbanovo

P. a I. Behulové - Komjatice

27.5.   Členská schůze, zhodnocení zájezdu, příprava výstavy

Výstava kaktusů a sukulentů 10. až 12.6.2010

Letos je zaměřená na rostlinný rod Echinocereus.

16.12. Vánoční beseda s tombola - odstoupení stávajícího výboru a volba nového:
 

Výbor Klub kaktusářů Zlín - 2011 : 

předseda K.K.Zlín Bačůvka Ladislav

jednetel,hospodář:Ing. Holubová Veronika

předseda revizní komise:Nekudová Jana

člen výboru:Krupka Jiří

Vrla Josef

odborný poradce:Ing.Pešat Jiří