PLÁNU ČINNOSTI SPOLKU KAKTUSÁŘŮ NA ROK 2012

 

Členské schůze (posled.čtv.v měsíci) - Dům kultury ve Zlíně - místn.č.227 - od 18 hod.

     26,1 .Přednáška s promítáním digit.foto p. Josef Králík

     23.2. Přednáška s promítáním digit.foto. (Lumír Král Argentina“)

     29.3. Přednáška s prom.dig.foto. Začátek v 17:30 h (Ing. Jaroslav Vích “Brazílie a kaktusy z jihu “).

     26.4. Spolkové záležitosti, příprava zájezdu a výstavy

     24. 5.  Zhodnocení zájezdu, promítání fotografií se zájezdu.

     27.9.   Spolkové záležitosti, zhodnocení zájezdu a výstavy

     25.10. beseda s fryštáckou tai-čistkou  Miroslavou Končákovou o jejich třech cestách do Číny s    

               promítáním fotografií a krátkých filmů.

     29.11. Přednáška s prom. digit. foto. Krupka Jiří (Moje začátky a návštěva u kolegů -2007 - 20012)

     13.12. Vánoční beseda s tombolou

 

Výborové schůze (2.úterý v měs.) místn.----- od 17.30 hod.

     10.1.,- 7.2.,- 6.3.,- 10.4.,- 9.5.,- 12.6.,- 11.9.,- 2.10.,- 13.11.a 4.12.

 

Zájezd: Český Těšín a Polsko (19.5.2012)   

     plánek navštívených sbírek bude připraven na lednovou schůzi, kde se bude možno  již přihlásit

Výstava kaktusů a sukulentů

      se uskuteční v prostorách MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ (zámku) ve dnech:

(31.5. – 2.6.2012) 

     Instalace:  30.5.2012 (středa) od 13 hod. – 18 hod.

     Výstava:    31.5. a 1.6.2012 - od 9 do 18 hod.

                  2.6. od 9 do 16 hod…..16 hod. až 18 hod. ukončení     

Je obnoven prodej kaktusů, sukulentů a semen na schůzkách K.K. Zlín. Chcete něco prodat, nebo koupit máte možnost, 15-30 minut před zahájením.

26.1.2012

Přednáška s promítáním digitálních.fotografií

Předseda K.K.Přerov Josef Králík

Lumír Král-přednáška 23.2.2012 v 18 hod.

Argentina/ Patagonie

Člen výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů, předseda Klubu kaktusářů v Ostravě a redaktor časopisu Ostník

Klub kaktusářů Ostrava 

    

Ing. Jaroslav Vích - předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů

Přednáška 29.3.2012 -( “Brazílie a kaktusy z jihu “)

Časopis kaktusy je připraven na schůzku klubu 29.3.2012

Výborová schůze – 9.5.2012 (místo konání: Jaroslav Janota – Dešná )

Zájezd:  Polsko - Český Těšín - Orlová Lutyně - 19.5. 2012

Antoni Pudelko- Pisarzowice
Eugeniusz Pudelek- Pisarzowice
Krzysztof Kubiczek- Pisarzowice
Dr.Ladislav Vacek  - Č.Těšín
Miloslav Stania-Č.Těšín
ing.Valter Faruzel - Č.Těšín
Otakar Potyka – Orlová Lutyně

24. 5.  Zhodnocení zájezdu, příprava výstavy, promítání fotografií .

Časopis kaktusy je připraven na schůzku klubu 24.5.2012

Protokol o přejímce a prodeji rostlin

 

9.6.2012 - Návštěva u Josefa Králíka

12.6.2012 - Návštěva u ing. Jiřího Pešata.

27.9.   Spolkové záležitosti, zhodnocení zájezdu a výstavy

Časopis kaktusy je připraven na schůzku klubu

Výborová schůze 2. 10. 2012 u Ing. Vladimíra Poláška.

25.10.2012

 beseda s fryštáckou tai-čistkou  Miroslavou Končákovou o jejich třech cestách do Číny s  promítáním fotografií a krátkých filmů.

Program členské schůze: 29.11.2012 v 18 hod.

Promítání digit. foto. - Krupka Jiří (Moje začátky a návštěva u kolegů -2007 - 2012)

promítá se v salonku (č.31), informace na vrátnici

Členský příspěvek na rok 2013:150,-Kč

předplatné - časopis kaktusy - 2013: 270,- Kč