Cena časopisu za rok 2024 je 460 Kč (individualní odběr).  

Zájemci mohou uhradit uvedenou částku, na účet:

0604760043/0800 (časopis-Jméno)

Členský příspěvek na rok 2024- 150 Kč.

Bačůvka

 

PLÁN ČINNOSTI SPOLKU KAKTUSÁŘŮ ZLÍN NA ROK 2024

Členské schůze (poslední středa v měsíci) 18.00 - 20.00 hod.

Členské schůze budou probíhat v budově Klub 204 (bývalá knihovna Františka Bartoše).

 

Zlínský klub 204

 

31. 1. Přednáška s promítáním digitálních fotografií: pan Robert Bazika "KYRGYZSTÁNem po Hedvábné stezce".

28. 2. Plánování zájezdu, výstavy a promítáním digitálních fotografií:

27. 3. Plánování zájezdu a výstavy :               

24. 4. Plánování výstavy kaktusů a sukulentů a platba zájezdu, cena bude upřesněna na schůzce.

Zájezd za kaktusovými sbírkami  - Květen - 24.5.- 26.5.2024

29. 5. Zhodnocení zájezdu, příprava výstavy:

Instalace 5.6.2024 - Výstava kaktusů, sukulentů - Červen - 6.- 8.6. 2024 

26. 6. Zhodnocení zájezdu a promítání fotografií z našeho výletu:

PRÁZDNINY - PRÁZDNINY - PRÁZDNINY - PRÁZDNINY - PRÁZDNINY - PRÁZDNINY- PRÁZDNINY

25. 9. Promítání digitálních fotografií: ze zájezdu

30.10. Promítání digitálních fotografií,našich členů:

27.11. Předvánoční schůze s tombolou.

  Výborové schůze (poslední středa v měsíci) od 17.00

31. 1., 28. 2., 27. 3., 24.4.,  29.5.,  31.5., 26. 6.,  25. 9.,  30. 10.,  27. 11., 

 

31. 1. 2024 - Přednáška s promítáním digitálních fotografií : pan Robert Bazika

KYRGYZSTÁNem po Hedvábné stezce

 
Protokol o přejímce a prodeji rostlin